Ga naar de inhoud

[ De Schakel ]

Waregem


Het doel van onderhavige studie is na te gaan of de bestaande staalstructuur van de rollenzolder en de trekkenwand voldoet aan de huidige regelgeving inzake stabiliteit. Uit een voorgaande studie was echter gebleken dat de staalspanning in de onderregels van de spanten op sommige plaatsen en onder sommige belastingsgevallen oploopt tot 428N/mm² daar waar de toelaatbare spanning maximaal 214N/mm² mag bedragen. Een belangrijke oorzaak voor het overschrijden van de staalspanning kan gezocht worden in een aantal aannames die niet meteen stroken of strookten met de realiteit.

De Schakel

Waregem


Het doel van onderhavige studie is na te gaan of de bestaande staalstructuur van de rollenzolder en de trekkenwand voldoet aan de huidige regelgeving inzake stabiliteit. Uit een voorgaande studie was echter gebleken dat de staalspanning in de onderregels van de spanten op sommige plaatsen en onder sommige belastingsgevallen oploopt tot 428N/mm² daar waar de toelaatbare spanning maximaal 214N/mm² mag bedragen. Een belangrijke oorzaak voor het overschrijden van de staalspanning kan gezocht worden in een aantal aannames die niet meteen stroken of strookten met de realiteit.