Ga naar de inhoud

Beton

Alle betonwerken voor zowel balken, kolommen, wanden als vloerplaten dienen in overeenstemming te zijn met de huidig geldende EUROCODE 2, NBN EN 1992-1-1:2004. Bijzondere aandacht gaat uit naar de aanvaardbare doorbuigingen (volgens de richtlijnen van EUROCODE 1) en de scheurvorming.

Behalve een doorgedreven kennis van de geldende EUROCODE 2 in België heeft het studiebureau reeds een jarenlange expertise opgebouwd inzake de berekenig van betonstructuren voor de Nederlandse markt en dit volgens NEN 6700, NEN 6701, NEN 6702 en NEN 6720 Voorschriften Beton (TGB 1990).

Staal

Alle staalstructuren voor zowel balken als kolommen dienen in overeenstemming te zijn met de huidig geldende EUROCODE 3, NBN EN 1992-1-1:2004. Bijzondere aandacht gaat uit naar de aanvaardbare doorbuigingen (NBN B 03-003), de verbindingen en de detaillering van de knooppunten.

Complexe structuren onderhevig aan de wind- en sneeuwlasten worden binnen specifieke software (ESA Prima-Win en ESA PT) berekend en gemodelleerd.

Hout

Alle houten structuren voor zowel balken als kolommen dienen in overeenstemming te zijn met de huidig geldende EUROCODE 5, ENV 1995-1-1. Bijzondere aandacht gaat uit naar de aanvaardbare doorbuigingen (volgens de richtlijnen van …), de verbindingen en de krimp. In de Eurocode 5 (Europese norm voor de berekening van houten constructies) worden een aantal sterkteklassen bepaald.

De afzonderlijke Europese lidstaten bepalen dan op hun beurt aan welke eisen het constructiehout dient te voldoen. Voor België zijn deze bepaald in de STS 04.

Funderingen

Door het historische feit dat de betere gronden - lees meest draagkrachtige gronden - stilaan schaarser worden, wordt de huidige generatie geconfronteerd met vaak minder tot ronduit slecht draagkrachtige gronden. Dit maakt dat de huidige generaties bouwheren en ingenieurs andere oplossingen dienen te  zoeken voor het funderen van hun bouwwerken.

Algemene funderingsplaten, (valse) putten en paalfunderingen maken stilaan hun opgang binnen de traditionele woningbouw. Vaak is een volledige onderkeldering al goede oplossing.