Ga naar de inhoud

Centrale verwarming

Teneinde het vermogen van de verwarmingsinstallatie te kennen, dient voorafgaand een warmteverliesberekening te worden gemaakt. Eenmaal het nuttig vermogen gekend is voor de verwarming en sanitair warm water, kan gezocht worden naar de optimale verwarmingsbron. Dit steeds in overleg met architect, bouwheer en EPB-verslaggever.

Dit kan gaan over de klassieke verwarmingssystemen op aardgas of stookolie al dan niet via vloerverwarming, maar tevens over meer duurzame technieken zoals warmtepompen.

 

Elektriciteit

Voor beperkte opdrachten werkt het studiebureau elektrische schema's uit. Dit voornamelijk voor woongebouwen, met name woningen en appartementsgebouwen binnen de (sociale) huisvestingssector, evenals schoolgebouwen of sportinstellingen. De richtlijnen (lastenboek en meetstaat) van de VMSW (B2005) worden hier rigoureus aangehouden en gelden als leidraad voor de overige projecten.

Ventilatie

Sedert de invoering van de Energieprestatieregelgeving (EPR) en de daaruit volgende EPB certificering, is de ventilatienorm zoals bepaald in de NBN D 50-001 afdwingbaar en verplicht. Deze norm bepaalt de eisen inzake luchtverversing in woongebouwen. De norm geeft richtlijnen voor ventilatievoorzieningen in woongebouwen, met dien verstande dat de lucht voldoende zuiver is om als ventilatielucht te kunnen worden gebruikt of, indien niet, waar de lucht voldoende voorgezuiverd wordt.

Als studiebureau staan we de klant bij in zijn zoektocht naar de beste ventilatie en met opmaak van de tracéplannen van de ventilatiekanelen.