Ga naar de inhoud

Riolering

De regelgeving inzake hemelwaterafvoer is de laatste jaren sterk gewijzigd. Zo ook de eisen die de openbare nutsmaatschappijen stellen bij de aansluiting van de regenwaterafvoer op het openbaar net.

Zo dient bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen iedere aanvraag tot aansluiting met ene diameter vanaf 160mm vergezeld te zijn van een hydraulische rekennota die aantoont dat een dergelijke grote aansluiting noodzakelijk is.

Grondmechanica

Een onderdeel - misschien wel het belangrijkste - van de globale stabiliteitsstudie van een project is het grondmechanisch aspect: hoe gaan we funderen? Een goede en doordachte studie van de ondergrond is een specialiteit van ons kantoor. Het berekenen van bouwputten aan de hand van Berlinerwanden of secanspalenwanden, taluds berekenen, verstevigingen of schadefenomenen van bestaande funderingen zijn courante aspecten binnen het kantoor.
 

Hygrothermische studies

Waterdamp is inherent aanwezig in de woning, alleen al maar door de aanwezigheid van personen in een lokaal. Elk menselijk lichaam verspreidt waterdamp, zelfs wanneer deze niet beweegt. De productie van waterdamp wordt versterkt door activiteiten in keuken en badkamer of wasplaats.

Niet tegenstaande de huidige verplichte ventilatie-eisen, kunnen sommige toepassingen een bijkomende studie vragen inzake hygrothermisch transport: hoe migreert de waterdamp? Is een dampscherm noodzakelijk? Waar moet het correct worden geplaatst? Is er gevaar op inwendige condensatie? Op die vragen kan een wiskundig antwoord worden gegeven.

Bij de bouw van binnenzwembaden in combinatie van verschillende isolatiematerialen is een dergelijke studie vaak doorslaggevend voor de opbouw van wanden en daken.