Ga naar de inhoud

Schade-expertise

De beste leerschool is vaak de eigen fouten of deze van anderen. We kunnen namelijk veel leren uit de fouten of onnauwkeurigheden van één of andere partner binnen het bouwgebeuren. 

Declerck & Partners was en is daarom ook actief binnen de wereld van de gerechtsexpertises en dit voor de verschillende Brusselse hoven (Vredegerecht, Rechtbank van 1ste Aanleg en Rechtbank van Koophandel) en Ronse. De aanstellingen gebeuren steeds in het kader van dossiers waar zich bouwgebreken voordoen. Tot op heden werd het studiebureau in een 15-tal gerechtsexpertises aangesteld.

Tevens worden tal van schadedossiers opgevolgd voor verschillende verzekeringsmaatschappijen, in het bijzonder problemen te wijten aan de stabiliteit of funderingen. Onze ingenieurs treden op als raadgevend ingenieur bij de berekening en opmaak expertiseverslagen ter ondersteuning van de klant. Dit met slechts één doel voor ogen: de werkelijke oorzaak te vinden van de opgetreden schade.

Nazicht structuren

Bestaande gebouwen en structuren krijgen doorheen hun bestaan vaak een andere bestemming. Meestel vormt dit geen probleem maar soms dwingt een grondiger analyse zich op. Dan dienen bestaande structuren gecontroleerd te worden op hun sterkte, stijfheid en stabiliteit. Voor stalen constructies ligt dit eenvoudiger dan voor betonnen constructies. In beton is de essentie als het ware ingegoten en onttrokken aan het oog, daar waar we bij het nazicht van een stalen structuur voldoende hebben aan een goede meetlat.